Om Bräcke kommun och Jämtland

Kortfakta om kommunen

  • Antal invånare: 6203 (april 2021)
  • Yta: 3894 kvadratkilometer 
  • Tätorter: Bräcke, Gällö, Kälarne.
  • Byar (ett urval): Albacken, Sörbygden, Pilgrimstad, Fjällsta, Rissna, Sidsjö, Nyhem, Gimdalen, Stavre, Revsund 
  • Antal företag: ca 1000. Våra största privata arbetsgivare i storleksordning: Gällö Timber, Hakfelt produktion. Octowood, Gällö Skog, Pilgrimstad Hus Bygg AB, Bräcke Bo-Service, Gärdins Åkeri, Stavre Mobile Service, Uno Andersson Skogsmaskin
  • Resmöjligheter till och från Bräcke

Fakta och kuriosa om Jämtland

Jämtland (Jamtlann på jämska) är ett landskap i sydvästra Norrland i mellersta Sverige. Jämtland gränsar i väster till Tröndelag i Norge, i nordöst till Lappland, i öster till Ångermanland och i söder till Härjedalen och Medelpad.

Jämtland motsvarar 8,2 procent av Sveriges landyta, 34 009 kvadratkilometer och är Sveriges till ytan näst största landskap.

Jämtland har en befolkning på strax under 127 000 personer och består av åtta kommuner: Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund. Östersund är den enda staden och den grundades år 1786.

Jämtland var ursprungligen en självstyrande bonderepublik med bland annat en egen lag  och egen valuta. Jämtland saknade emellertid en statsförvaltning och var närmast att betrakta som en anarki. Området blev därefter norskt 1178 och var så i mer än 450 år och har varit svenskt sedan 1645. Den egna särarten manifesteras bland annat genom att vissa, halvt på allvar, halvt på skämt, ser landskapet som en republik inom kungariket Sverige. Rebubliken Jämtland eller mer fullständigt: De Förenade Republikernas Jamtland, Herjeådalen och Ravund bildades av nuvarande befrielserörelsen år 1963. Vi har en egen Jämtlandsflagga och flaggan symboliserar det tre delrepublikerna; Jämtland-blått. Härjedalen-vitt. Ravund(Ragunda)-grönt, och det tre färgerna symboliserar: Blått, den stora, blåa himlen över Jämtland. Vitt, de snöklädda, vita fjällen. Grönt-de gröna ängarna och skogarna.

Landskapsdjur: Älg

Landskapsblomma: Brunkullan

Landskapssten: Täljsten

Landskapsinsekt: Stormhattshumla.

Landskapsrätt: Älggryta.