Tillgänglighetsredogörelse

Bräcke kommun står bakom webbplatsen www.brackenasta.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Bräcke kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats., eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är förenlig med lag 2018:1937 om tillgänglighet till digital offentlig service och uppfyller WCAG 2.1 nivå AA. Det kan förekomma enstaka tillgänglighetsbrister i form av att det saknas någon alternativ-text på någon bild, till exempel.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.brackenasta.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en vecka.

Kontakta oss genom att skicka e-post till kommunikation@bracke.se eller genom att använda kontaktformuläret:till exempel som word dokument eller muntligt

Ange din e-post, din postadress eller ditt telefonnummer.

Du kan alltid kontakta oss med allmänna frågor om kommunen på följande sätt:

  • Ring växeln på telefonnummer 0693-161 00 och beskriv din fråga så hjälper de dig vidare till den person som kan svara.
  • Skicka e-post till bracke@bracke.se och beskriv din fråga så får du hjälp att komma vidare.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla oss på adressen kommunikation@bracke.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (digg.se) Länk till annan webbplats. och påtala det.

Innehåll som inte omfattas av lagen

  • Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Bräcke kommun.
  • Kartor som inte är avsedda för navigering.

Hur vi testar webbplatsen

Eftersom detta är en ny webbplats har vi haft möjlighet att bygga den tillgänglig från början. Framöver kommer vi genomföra interna stickprov på webbplatsen med hjälp av checklistor. Till exempel med hjälp av DIGG:s "Testa din webbplats". Länk till annan webbplats.

Webbplatsen publicerades den 17 maj 2021.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 17 maj 2021.