forsaleden

Forsaledens sträckning är rödmarkerat på kartan.

Forsaledens sträckning är rödmarkerat på kartan. Du kan starta från vilket håll du vill, antingen går du hela sträckan fram och tillbaka eller så får du skjuts av någon till ena parkeringen och blir upplockad på den andra. Leden är ca 7 km enkel väg.

Forsaleden är en riktig pärla till vandringsled. Forsaområdet är fascinerande och sägenomspunnet med kulturlämningar, storslagen natur och ett äventyrsbad format av naturen.

Leden följer Forsaån genom bitvis stenig terräng över bro och träspång. Längs leden finns vattenfall, strömmar och dammar. Här finns en mängd ovanliga växtarter som bland annat beror på den kalkhaltiga berggrunden. Mineralerna påverkar även vattnet som är vackert grönskimrande på sina ställen. Vindskydd finns vid Forsabadet (badplatsen), Herrevadsströmmen och fäbodvallen.

Vägbeskrivning södra parkeringen

Sök på "Forsaleden" på Google maps. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vägbeskrivning: Sväng av E14 i Gällö och kör mot Revsund. I Revsund fortsätter du mot Bodsjö. Kör ner den lilla vägen till höger 1 km från Herrevadströmmen.

Observera att södra parkeringen och norra/lilla parkeringen ligger på varsin ände av Forsaleden och det är lång bilfärd emellan (ca 40 min).

Vägen kan vara oplogad vintertid.

Vägbeskrivning lilla och norra parkeringen

Forsabadet, med vattenfall, laxtrappor och bad i naturliga bassänger och rutschkanor hittar du i början av leden om du startar från norr. Numera finns två parkeringsalternativ för att nå badplasten. Lilla parkeringen har kortare gångväg till badplasten, och brukar ha mer plats.

Lilla parkeringen (västra sidan)

Sök på "Forsaleden lilla parkeringen" på Google maps" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från parkeringen är det ca 5 minuters gångväg till badplatsen.

Parkeringen ligger nära Forsagården, en plats med lämningar från ett gammalt jordbruk.

Vägbeskrivning: Sväng av E14 i Pilgrimstad, följ skylt mot Haga och sväng vänster i Våge mot Höviken. Vid den första stora skylten om Forsa svänger du höger (och följer alltså inte skylten om Forsaleden). Längs vägen finns några vägskäl, följ skyltningen mot "Forsabadet V". När du kommer till en sluttning med en vändplan längst ner är du framme. OBS! Parkera inte på vändplanen eftersom den är reserverad för uttryckningsfordon. Parkera istället längs den breddade vägen ner mot vändplanen.

Vägen kan vara oplogad vintertid.

Norra parkeringen (östra sidan)

Sök på "Forsaledens norra parkering" på Google maps. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från parkeringen är det ca 10 minuters gångväg till badplatsen.

Vägbeskrivning: Sväng av E14 i Pilgrimstad, följ skylt mot Haga och sväng vänster i Våge mot Höviken. Följ skyltning om Forsaleden. Vid parkeringen tas en parkeringsavgift ut, se faktarutan för betalningsinformation. På sommaren är det ofta fullt med bilar här så ta det försiktigt och respektera varandra.

Vägen kan vara oplogad vintertid.

Kartor, norra och lilla parkeringen

karta

Klicka på kartan för att se den större.

karta

Klicka på kartan för att se den större.

Karta till lilla parkeringen, från Våge

karta

För att komma till lilla parkeringen svänger du höger vid den första stora Forsa-skylten. Längs vägen till lilla parkeringen finns några vägskäl, följ skyltningen mot "Forsabadet V". Du kan också söka upp "Forsaleden lilla parkeringen" på Google maps.

väg

"Lilla parkeringen" ligger intill Forsagården, på västra sidan om badplatsen. Parkeringen utgörs av en breddad väg ovanför en vändplan. Parkera längs vägen. Parkera INTE på vändplanen längst ner eftersom den är reserverad för utryckningsfordon.

stig

Från lilla parkeringen är det närmare att gå till badplatsen än från norra parkeringen. Stigen ner till badplatsen börjar intill vändplanen. Stigen är väl upptrampad och ledkryss visar vägen.

Information

Ledens längd: ca 7 km

Start från norr:

Norra parkeringen på Google Maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla parkeringen på Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Start från söder:

Södra parkeringen på Google Maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringavgift (norra)

Kostar 30 kr/bil, 50 kr/husvagn och 200 kr/buss per dag. För att betala gör du så här:

Skicka texten "PARKERA FORS1" följt av bilen registreringsnummer (t ex ABC123) som ett SMS-meddelande till nummer 72456. Observera mellanslagen mellan alla ord. Efter en kort stund får du ett kvitto med en unik kod som du visar vid kontroll.

Vid parkering av husvagn används texten "PARKERA FORS2" och vid parkering av buss används texten "PARKERA FORS3".

Avgiften går oavkortat till upprustning av Forsaleden.

Var rädd om naturen

Tänk på att hålla er längs lederna och att ni grillar vid de befintliga eldstäderna. Det finns inga soptunnor längs Forsaleden eller på badplatsen så ta med er allt skräp hem. (Kan du bära med dig det dit orkar du också bära det hem).

Allemansrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkerhet

Var försiktig i området! Det finns hala stenar, strömt vatten, ostadiga spänger och ledstänger. Bada inte om du inte kan simma. Håll alltid koll på dina barn. Tänk på att du befinner dig långt ute i skogen och att det tar tid för utryckningsfordon att ta sig fram om olyckan är framme.

Utskrivbar information

Bräcke Turistinformation

+46(0)693-163 00
turism@bracke.se

skräpskylt
Laxtrapporna.

Laxtrapporna.

Ett av vattenfallen.

Ett av vattenfallen.

Lagunen med klargrönt vatten sett uppifrån.

Forsalagunen, en mycket djup bassäng skapad av naturen. Höga mineralhalter ger det grönskimrande vattnet.

Kulturlämningar

Forsagården: Här finns rester efter socknens största och mest anrika gård. Forsagårdens ödesböle minner om en gård som varit i hävd redan på vikingatiden. Läs mer på www.forsa.se Länk till annan webbplats.

Forsagården på Google Maps Länk till annan webbplats.

Hällmålningar: Det finns totalt fem hällmålningar från stenåldern spridda runt hela Forsaån. De är ytterst sällsynta, skapades för över 3000 år sedan och hittades 1992.

Järnåldersgrav: Alldeles vid sjöstranden, markerat, ligger ett tillsynes obetydligt stenröse som tros härröra från järnåldern 500 f.Kr. – 1050 e.Kr. Graven finns efter ca 3 km vandring norrifrån.

Stenåldersboplatser: I nordvästra delen av Kvarnselet, vid strandkanten, finns en boplats och vid långnäset ett par stycken. Vid Forsanäset finns skörbränd sten som användes till matlagning. Här kan man också hitta avslag av kvarts eller kvartsit samt rester av redskapstillverkning.

Fångstgropar: Den äldsta fångstgropen i området är daterad till år 3175 f.Kr.

Den gungande stenen: En ”vippsten” som väger omkring 120 ton.

Minnesmärke: En vitmålad stolpe påminner om tre människor som drunknat strax utanför stolpen. En mamma från Forsa gick över isen för att hämta hem sina två söner till jullovet, varpå alla tre gick ner sig och drunknade 1895.