forsaleden

Forsaleden är en riktig pärla till vandringsled. Forsaområdet är fascinerande och sägenomspunnet med kulturlämningar, storslagen natur och ett äventyrsbad format av naturen.

Leden följer Forsaån genom bitvis stenig terräng över bro och träspång. Längs leden finns vattenfall, strömmar och dammar. Här finns en mängd ovanliga växtarter som bland annat beror på den kalkhaltiga berggrunden. Vindskydd finns vid Forsa (badplatsen), Herrevadsströmmen och fäbodvallen.

Forsafallet, laxtrappa och bad i naturliga bassänger och rutschkanor hittar du i början av leden om du startar från norr.

Vägbeskrivning

Om du ska till norra parkeringen svänger du av E14 i Pilgrimstad, följer skylt mot Haga och svänger vänster i Våge mot Höviken. Längs vägen finns skyltning om Forsaleden. På norra parkeringen tas en parkeringsavgift ut, se skyltar på platsen. Vägen kan vara oplogad vintertid. På sommaren är det ofta fullt med bilar här så ta det försiktigt och respektera varandra.

Om du ska till södra parkeringen svänger du av E14 i Gällö och kör mot Revsund. I Revsund fortsätter du mot Bodsjö. Kör ner den lilla vägen till höger 1 km från Herrevadströmmen. Vägen kan vara oplogad vintertid.

Forsaledens sträckning är rödmarkerat på kartan.

Forsaledens sträckning är rödmarkerat på kartan. Du kan starta från vilket håll du vill, antingen går du hela sträckan fram och tillbaka eller så får du skjuts av någon till ena parkeringen och blir upplockad på den andra. Leden är ca 7 km enkel väg.

Information

Ledens längd: ca 7 km

Start från norr: Länk till Google Maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Start från söder: Länk till Google Maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringavgift (norra)

Kostar 30 kr/bil, 200 kr/buss. Parkeringsavgiften betalas med ett sms (endast för svenska abonnemang).

Var rädd om naturen

Tänk på att hålla er längs lederna och att ni grillar vid de befintliga eldstäderna. Det finns inga soptunnor längs Forsaleden eller på badplatsen så ta med er allt skräp hem. (Kan du bära med dig det dit orkar du också bära det hem).

Allemansrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkerhet

Var försiktig i området då det kan finnas hala stenar, ostadiga spänger och strömt vatten! Bada inte om du inte kan simma. Tänk på att du befinner dig långt ute i skogen och att det tar tid för olyckfordon att ta sig fram om olyckan är framme.

Utskrivbar information

Badplatsen nedanför norra parkeringen.

Badplatsen nedanför norra parkeringen.

Lagunen med klargrönt vatten sett uppifrån.

Forsalagunen, en mycket djup bassäng skapad av naturen. Höga mineralhalter ger det grönskimrande vattnet.

Laxtrapporna.

Laxtrapporna.

Kulturlämningar

Forsagården: Här finns rester efter socknens största och mest anrika gård. Forsagårdens ödesböle minner om en gård som varit i hävd redan på vikingatiden. Läs mer på www.forsa.se Länk till annan webbplats. kartlänk Google Maps Länk till annan webbplats.

Hällmålningar: Det finns totalt fem hällmålningar från stenåldern spridda runt hela Forsaån. De är ytterst sällsynta, skapades för över 3000 år sedan och hittades 1992.

Järnåldersgrav: Alldeles vid sjöstranden, markerat, ligger ett tillsynes obetydligt stenröse som tros härröra från järnåldern 500 f.Kr. – 1050 e.Kr. Graven finns efter ca 3 km vandring norrifrån.

Stenåldersboplatser: I nordvästra delen av Kvarnselet, vid strandkanten, finns en boplats och vid långnäset ett par stycken. Vid Forsanäset finns skörbränd sten som användes till matlagning. Här kan man också hitta avslag av kvarts eller kvartsit samt rester av redskapstillverkning.

Fångstgropar: Den äldsta fångstgropen i området är daterad till år 3175 f.Kr.

Den gungande stenen: En ”vippsten” som väger omkring 120 ton.

Minnesmärke: En vitmålad stolpe påminner om tre människor som drunknat strax utanför stolpen. En mamma från Forsa gick över isen för att hämta hem sina två söner till jullovet, varpå alla tre gick ner sig och drunknade 1895.