Mer än bara biljard

Skorpans UG i Pilgrimstad är ett populärt nöje för barn och ungdomar från förskolan upp till nian. Förutom kvällsöppet varje vecka ordnar föreningen även gemensamma resor, som är gratis att hänga med på som medlem.

Fritidsgården i Pilgrimstad, Skorpan kallad, drivs på ett annorlunda sätt jämfört med UG i Bräcke och Gällö. Fritidsgården har ingen betald personal utan är föreningsdriven. Personalen i lokalen består av föräldrar som turas om att hålla ställningarna för UG-kvällarna och övrigt arbete sköts ideellt av styrelsen. Tack vare att de inte har några personalkostnader kan pengarna de får i kommunalt stöd användas till att bjuda barnen på skidresor, Boda borg-besök, badhusbad och andra äventyr. Utöver det ordnar de även aktiviteter på byn i samverkan med Pilgrimstad byförening.

Den ordinarie verksamheten med biljard, film och fika och allt annat som hör ett UG till sker i gamla skolan i Pilgrimstad och barnen som är där kommer från Pilgrimstad med intilliggande byar. Föreningen renoverar och fixar till i lokalen i mån av tid. För något år sedan målades hallen om, några nya möbler och en dator för filmvisning kom på plats, exempelvis.

Susanne Köhler, ordförande i Skorpan UG, berättar att det är cirka 30 föräldrar engagerade i Skorpan i dagsläget. I snitt jobbar varje förälder en gång per termin. Skorpan tycker hon fyller en viktig funktion i Pilgrimstad, utöver syftet att aktiviteter ordnas för barnen.

– Nu när vi inte har skola eller affär längre är det än viktigare att vi har kvar sådant som Skorpan eftersom det skapar en samlingspunkt och gynnar bygdegemenskapen, säger hon

Barn utanför buss

Förutom aktiviteter på fritidsgården anordnar Skorpan till exempel skidresor. Här en bild från skidresan förra året.

Fritidsgårdar i Bräcke kommun

I Bräcke kommun finns fyra fritidsgårdar som har direkt stöd från kommunen. De ska vara öppna för barn och ungdomar mellan en och tre kvällar i veckan under terminstid. Alla fyra får ekonomiskt stöd till sin verksamhet och har hyresfria lokaler. På ungdomsgården i Gällö är det skolan som ansvarar. I Kälarne och Pilgrimstad är det föräldraföreningar. I Bräcke är det anställda som har ansvaret.

Även andra typer av föreningar som bedriver öppen verksamhet för barn och unga kan beviljas stöd, de får då rapportera närvaro på samma sätt som idrottsföreningarna gör inom ramen för det som kallas aktivitetsstöd.