Naturens sevärdheter

Längre ner på den här sidan har vi samlat några sevärdheter skapade av naturen. En del av sevärdheterna saknar skyltning i nuläget, och på vissa håll kan stigarna vara igenvuxna.

I kommunen finns också 27 naturreservat, var och en speciella med sällsynta skogstyper och unikt växt- och djurliv. Läs mer om våra naturreservat och hur du hittar dit på Länsstyrelsens hemsida för besöksmål. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Filtrera på Bräcke kommun och reservat.

I häftet Sägner och Sevärdheter i Bräcke kommun  Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.finns längre historier bakom en del av sevärdheterna som listas nedan.

Se även vår karta över intressanta platser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kamrisdalen

En förkastningsspricka i berget där två block har rört sig åt olika håll. Är över 100 meter lång och 15 meter bred med lodräta väggar, ca. 20 meter höga. Läs mer under Vandra.

Karta: Kamrisdalen på Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hållbergsgrottan

En liten grotta, ca 11 meter lång. Grottan beboddes på 1420-talet av en fredlös man.

Mer info finns i brochyren Grottor i Bräcke kommun på sidan Broschyrer och kartor.

Karta: Hållbergsgrottan på Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hallhuvudstenen

Ett märkligt fenomen där ett stort stenblock balanserar uppe på ett litet och stenblocket ser ut att kunna tippa av minsta vindpust.

Karta: Hallhuvudstenen på Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skepparhällan

Det sägs att kung Olav seglade förbi här när det var jättedimmigt och brakade rakt in i klippan med sitt vikingaskepp. Spana efter den djupa klippskåra som lämnades som minne. Skepparhällan ligger på Ammerön och du kommer enklast dit med båt. Bredvid klippan finns två fina badstränder.

Karta: Skepparhällan på Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Getasten

En stor sten med trappsteg av sten. Användes förr när man vallade kor och getter i skogen.

Karta: Getasten på Google Maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pilgrimskällan

Källan ligger längs S:t Olavsleden och användes redan på 1000-talet av pilgrimerna vid deras vandring till Olof den Heliges grav i Norge. En källa som enligt tradition har ett mycket hälsosamt vatten. Numera är vattnet grundråvaran i det prisbelönta ölet på Jämtlands bryggeri, bland annat!

Karta: Pilgrimskällan på Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Domarstenar

Mitt i skogen vid Lillkrog finns fem stenstolar med ryggstöd, sätesplats och armstöd. Det sägs att stolarna är domarstolar från 1300-talet.

Karta: Domarstenar på Google Maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trollkällan

Gammal offerkälla i Bensjö, där man offrade på midsommar för att få god tur under året. Enligt sägnen är en silverskatt begravd här, men om den tas upp kommer det gå väldigt illa för byn.

Karta: Trollkällan på Google Maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finnskäringnäset

När det gäller det dunkla övergångsskedet mellan stenålder och järnålder kring tiden efter Kristi födelse är kommunen ovanligt välrepresenterad på lämningar i form av så kallade skogsrösen eller insjögravar. Det är stensättningar eller rösen som lagts över den döde, som ofta fått med en del personlig utrustning i graven för kommande liv och öden.

Karta: Finnkäringsnäset på Google Maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flarkens våtmarksområde

Ett våtmarksområde för både djur och människor. Här finns två fågelskådartorn och bra fiske. En roddbåt finns att låna.

Läs mer på hallesjo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta: Flarkens våtmarksområde på Google maps (platsen är ungefärlig) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strångbergsgrottan

Sveriges tredje längsta urbergsgrotta med en kryplängd på 510 meter.

Karta: Strångbergsgrottan på Google Maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källbergsgrottan

Den femte längsta urbergsgrottan i Sverige med en kryplängd på 160 meter.

Karta: Källbergsgrottan på Google Maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klevsands gravfält

Bräcke kommuns största kända gravfält. Det är sju stensättningsliknande gravar som sannolikt är från äldre järnåldern.

Karta: Klevsands gravfält på Google Maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blindgubbnäset

Utkastat förstört röse, troligen ett gammalt gravröse. En gammal sägen berättar att en
gammal blind man dog här, efter att ha blivit utsatt i skogen av sina anhöriga.

Karta: Blindgubbnäset på Google Maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kopparoxen (båtvrak)

Cirka 150 meter öster om Blindgubbnäsets udde sjönk en båt som ligger kvar, numera skyddad som fornminne. Båten är 14 x 14,5 meter och är troligen en "kopparoxe" som fraktade Åregruvornas garkoppar mellan åren 1742-1875. "Oxarna" roddes från Pilgrimstad till Bräcke och lasten kunde uppgå till 20 "skeppspund" (cirka 3,4 ton). En påle vid stranden visar riktning och meter till vraket. När vattnet är klart kan du med lite tur se vraket om du tittar ner i djupet.

Karta: Blindgubbnäset på Google Maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.