Trivselträff i Gastsjö bygdegård. Gla´musik med Tony Moberg

När?

13 september 2023 kl. 11.00-13.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!