Bodsjö Hembygdsdag

kl 11 gudstjänst

kl 12 marknad med genuint slöjd & mathantverk musik underhållning av Frederik Wikström(Våle) och Magnus Noréll( Sidsjö) fika & kolbulle

40:- parkeringslotteri

info: 0730279690 ( Inger Andersson ordf)

När?

3 juli 2022 kl. 11.00-15.00