Utsikt från Klevens topp

klevens topp

Vandringsled mot Klevens topp med milsvida vy över det kringliggande landskapet. Vandringsleden startar vid Klevsand som ligger vid Idsjöns strand. I början av leden finns en stenåldersgravplats och kulturlämningar som älggropar och kojruiner. Vid den brantaste biten finns ett rep till hjälp. Därefter går vandringen vidare genom vacker skogsmark och avslutas mot toppen med lavbeklädda hällor. När du når toppen måste du gå försiktigt vid stupet! Tillbakavägen går ner samma väg i relativt brant terräng. Relativt ansträngande vandringsled på 2.5 km.

Vägbeskrivning

Från Gimdalen: Kör i riktning mot Nyhem, passera Bomsand och fortsätt till skylten för fornlämningar med intilliggande vindskydd vid Idsjöns strand. Parkera i parkeringsfickan vid vindskyddet och gå upp vid ledkrysset en kort bit därifrån åt samma håll du kom från.

Från Bräcke. Följ väg 323 till Nyhem, ta av mot Gimdalen och följ vägen 4 km till skylten för fornlämningar med intilliggande vindskydd vid Idsjöns strand. Parkera i parkeringsfickan vid vindskyddet och gå upp vid ledkrysset en kort bit därifrån åt samma riktning du körde.