klevens topp

Vandringsled mot Klevens topp med milsvida vy över det kringliggande landskapet. Vandringsleden startar vid Klevsand som ligger vid Idsjöns strand. Leden börjar på norra sidan av vägen och går sedan upp längs kanten av Kleven. Vid starten finns en stenåldersgravplats och i början av leden får man passera kulturlämningar som älggropar och kojruiner. Därefter går vandringen vidare genom vacker skogsmark och avslutas mot toppen med lavbeklädda hällor. När du når toppen måste du gå försiktigt vid stupet! Tillbakavägen går ner genom tallskogen i relativt brant terräng. Relativt ansträngande vandringsled på 2.5 km.

Vägbeskrivning

Från Gimdalen: Kör i riktning mot Nyhem, passera Bomsand och fortsätt till skylten för fornlämningar med intilliggande vindskydd vid Idsjöns strand.

Från Bräcke. Följ väg 323 till Nyhem, ta av mot Gimdalen och följ vägen 4 km till skylten för fornlämningar med intilliggande vindskydd vid Idsjöns strand.