Ulla-Märtas fiberrika recept

Det luktar nybakat och är precis så där hemtrevligt som det ska vara hos äldre damer. Damen i fråga är Ulla-Märta Svensson, pensionerad hushållslärare i Revsund. Hon bjuder på kakorna, och på ett recept för hur man bygger ett fibernät i sin by.

Ulla-Märta har blivit något av en ikon i bredbandsfrågor. Hon har blivit inbjuden till paneldebatter med bland andra Telias vd och generaldirektören på Post- och telestyrelsen för att diskutera kommunikation på landsbygden. Men det är det praktiska arbetet hemma som tagit mest tid, byarna runt Revsund var bland de första att bygga sitt fibernät enligt den modell som nu finns i hela kommunen.

– Det är ju minst lika viktigt att ha tillgång till en snabb anslutning och tjänster över internet här som i en stad, säger Ulla-Märta.

Därför gav hon sig inte när hon blev hänvisad runt till olika nätägare och myndigheter utan såg till att få svar, och att nätet blev byggt av en förening för alla bybor och markägare.

Fiber i både glesbygd och tätort

Utbyggnaden av fibern i Bräcke kommun har skötts av 13 fiberföreningar och påbörjades 2013. Genom stort engagemang, och många ideella timmar, erbjöds alla hushåll i Bräcke kommun att koppla upp sig på fibern. 2019 tändes de sista fibernäten i våra bygder och enligt Post och Telestyrelsen har vi nu 92 procent fiberuppkoppling i kommunens hushåll. Det gör Bräcke kommun till en av landets mest uppkopplade kommuner.

Ulla-Märta Svensson

Ulla-Märta Svensson

Ulla-Märtas recept på fibernät

  • Samla grannarna och tänk solidariskt så att ingen blir bortglömd.
  • Bjud på fika och ha trevligt samtidigt som ni utvecklar bygden. Det är mycket jobb!
  • Ta hjälp! Teknisk expertis finns hos andra.
  • Haffa en pensionär som har tid att ringa runt och följa upp kontakter.
  • Hälsa från Ulla-Märta, det har blivit lite av en dörröppnare i bredbandskretsar.

Film om fiberresan

Ulla-Märta och några andra som engagerat sig i utbyggnaden av fibernät möter du i filmen nedan.