svetsare på Hakfelt
Per och Pontus Hakfelt.

Per Hakfelt (till vänster) har lämnat över företaget till sönerna Pontus (till höger) och Fredric.

Hakfelt - en stabil kraft i Bräcke

1991 startar Per Hakfelt bolaget Hakfelt Produktion AB inriktat på tunn- och medelgrov plåtbearbetning. En snabb expansion har utvecklat företaget till det som idag är kommunens näst största privata arbetsgivare.

Nu har en generationsväxling skett och företaget utvecklas vidare.

För drygt två år sedan lämnade Per Hakfelt över företaget till sönerna Fredric och Pontus Hakfelt.

2020 mottog Per för sin företagargärning Bräcke kommuns hederpris "Årets Björn", med motiveringen:

Per har inte bara varit en framgångsrik företagare, han har också, med basen i sitt företag, varit en drivande kraft i samhällsutvecklingen. Per och Hakfelt Produktion har exempelvis varit en del i att få rondellen över E14 till stånd, arbetat för ett närmande mellan skola och näringsliv och gett praktikanter möjlighet på företaget. Per har inte bara skapat ett stabilt företag där många Bräckebor har sin försörjning, han har också genom sitt valda ägarskifte säkerställt förutsättningarna för att det ska finnas kvar som Bräckeföretag många år framåt